Przypisy

 1. Dotyczy atramentów HP Latex. Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że ten atrament spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wpływu na zdrowie i środowisko (zob. ul.com/EL). Certyfikat UL GREENGUARD GOLD dla produktów UL 2818 potwierdza, że spełniają one standardy GREENGUARD UL w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych do powietrza podczas druku. Więcej informacji można znaleźć na stronach ul.com/gg lub greenguard.org. Wydruki HP WallArt i inne wydruki na tapecie firmy HP niezawierającej PCW wykonane za pomocą atramentu HP Latex Ink spełniają normy AgBB dotyczące wpływającej na zdrowie człowieka emisji lotnych związków organicznych przez wewnętrzne elementy budowlane, zob. umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von.
 2. Szacunki HP Image Permanence Lab dokonane na podstawie testów różnych nośników. Porównanie odporności na zarysowania na podstawie testów atramentów HP Latex i atramentów na bazie rozpuszczalnika. Trwałość wydruków zewnętrznych dla atramentów HP Latex została sprawdzona zgodnie z normą SAE J2527 na szeregu nośników, w tym na nośnikach HP. Wydruk o orientacji pionowej wystawiono na działanie wybranych zróżnicowanych parametrów klimatycznych w symulowanych nominalnych warunkach ekspozycji wewnątrz budynku, w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody. Wydajność może różnić się w zależności od warunków otoczenia. Trwałość laminatów sprawdzono, używając folii do laminowania HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Wyniki mogą się różnić w zależności od wydajności określonych nośników.
 3. W oparciu o porównanie technologii atramentów HP Latex z produktami wiodącej na rynku konkurencji z grudnia 2013 r. i analizie opublikowanych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych lub wewnętrznej ewaluacji. Wydajność w ramach poszczególnych parametrów może się różnić w zależności od producenta i technologii produkcji/składu chemicznego atramentu. Obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy BHP nie nakładają wymogu zainstalowania specjalnego sprzętu do wentylacji (filtracji powietrza). Decyzja o instalacji specjalnych urządzeń wentylacyjnych należy do klienta — w celu uzyskania szczegółów zobacz instrukcje dotyczące przygotowania miejsca. Klient powinien uwzględnić lokalne i krajowe wymagania i przepisy. Atramenty HP Latex były testowane przez amerykańską agencję ochrony środowiska metodą nr 311 pod kątem zawartości szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, według ustawy o czystym powietrzu. Żadne takie substancje nie zostały wówczas wykryte (testy wykonano w 2013 r.). Brak niklu potwierdzają testy przeprowadzone na atramentach HP Latex w celu uzyskania certyfikatu UL ECOLOGO®. Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że ten atrament spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wpływu na zdrowie i środowisko (zob. ul.com/EL).
 4. Rejestracja EPEAT tam, gdzie ma to zastosowanie. Patrz epeat.net, aby poznać status
 5. Licencja BMG na używanie znaku FSC®-C115319, zob. fsc.org. Licencja HP na używanie znaku FSC®-C017543, zob. fsc.org. Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Certyfikat UL GREENGUARD GOLD dla produktów UL 2818 potwierdza, że spełniają one standardy GREENGUARD UL w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych do powietrza podczas druku. Więcej informacji można znaleźć na stronach ul.com/gg lub greenguard.org
 6. Zmienia się dostępność programu przyjmowania zwrotów nośników HP w dużym formacie. Programy recyklingu mogą być niedostępne w niektórych regionach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
 7. Wydajność może się różnić w zależności od użytego materiału. Aby dowiedzieć się więcej, należy przejść na stronę hp.com/go/mediasolutionslocator. Najlepsze wyniki można uzyskać, korzystając z nierozciągających się tekstyliów. Kolektor atramentu jest wymagany do tekstyliów porowatych.
 8. Tryb drukowania w jakości banerów w środowiskach zewnętrznych (4-przejściowe, 4-kolorowe).
 9. Profile ICC ze spektrofotometrem nie obsługują tekstyliów i banerów
 10. W oparciu o porównanie technologii atramentów HP Latex z produktami wiodącej na rynku konkurencji z grudnia 2013 r. i analizie opublikowanych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych lub wewnętrznej ewaluacji. Wydajność w ramach poszczególnych parametrów może się różnić w zależności od producenta i technologii produkcji/składu chemicznego atramentu. Obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy BHP nie nakładają wymogu zainstalowania specjalnego sprzętu do wentylacji (filtracji powietrza). Decyzja o instalacji specjalnych urządzeń wentylacyjnych należy do klienta — w celu uzyskania szczegółów zobacz instrukcje dotyczące przygotowania miejsca. Klient powinien uwzględnić lokalne i krajowe wymagania i przepisy. Atramenty HP Latex były testowane przez amerykańską agencję ochrony środowiska metodą nr 311 pod kątem zawartości szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, według ustawy o czystym powietrzu. Żadne takie substancje nie zostały wówczas wykryte (testy wykonano w 2013 r.). Brak niklu potwierdzają testy przeprowadzone na atramentach HP Latex w celu uzyskania certyfikatu UL ECOLOGO®. Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że ten atrament spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wpływu na zdrowie i środowisko (zob. ul.com/EL ).
 11. W przypadku drukarki HP Latex 370 używającej wydajnych, 3-litrowych wkładów atramentowych HP 871 Latex w porównaniu do drukarki HP Latex 360 używającej wkładów atramentowych HP 831 Latex o pojemności 775 ml.
 12. Obsługiwane są wyłącznie urządzenia z serii HP Latex 300. Obsługa dodatkowych urządzeń zostanie ogłoszona po wprowadzeniu. Aplikacja HP Latex Mobile jest zgodna z systemem Android™ 4.1.2 lub nowszym i przenośnymi urządzeniami cyfrowymi z systemem iOS 6 lub nowszym oraz wymaga podłączenia urządzenia i smartfonu do Internetu. Obsługa tabletów dostępna od września 2015 r.
 13. Zawartość substancji SVHC (155), o której mowa w załączniku XIV unijnego rozporządzenia REACH z dn. 16 czerwca 2014 r., w tym produkcie nie przekracza 0,1%. Aby dowiedzieć się więcej na temat zawartości substancji SVHC w produktach HP, należy zapoznać się z deklaracją HP dotyczącą zgodności produktów z normą REACH w części Drukarki i materiały eksploatacyjne - www.hp.com.
 14. Urządzenie HP Latex 3100 jest oparte na technologii HP Thermal Inkjet: siedem głowic drukujących z ponad 70 000 dysz, krople o objętości 12 pikolitrów, nadmiarowe dysze i automatyczne funkcje konserwacji — te cechy pozwalają zapewnić najlepszą jakość obrazu i duże szybkości przy wysokim obciążeniu w porównaniu do urządzeń piezoelektrycznych
 15. Drukowanie wysokiej jakości materiałów do zastosowań we wnętrzach (6-przejściowe, 6-kolorowe, 100%)
 16. Aplikacja HP Latex Mobile jest zgodna z systemem Android™ 4.1.2 lub nowszym i przenośnymi urządzeniami cyfrowymi z systemem iOS 6 lub nowszym oraz wymaga podłączenia urządzenia i smartfonu do Internetu. Obsługa tabletów dostępna od września 2015r
 17. Urządzenie HP Latex 3500 jest oparte na technologii HP Thermal Inkjet: siedem głowic drukujących z ponad 70 000 dysz, krople o objętości 12 pikolitrów, nadmiarowe dysze i automatyczne funkcje konserwacji — te cechy pozwalają zapewnić najlepszą jakość obrazu i duże szybkości przy wysokim obciążeniu w porównaniu do urządzeń piezoelektrycznych.
 18. Informacje dotyczące programu HP Planet Partners, jego dostępności i warunków uczestnictwa są dostępne na stronie www.hp.com/recycle; program może być niedostępny w danym regionie. Użytkownicy z obszarów, na których program jest niedostępny, mogą znaleźć więcej informacji na temat recyklingu w karcie charakterystyki substancji dostępnej na stronie www.hp.com/go/ecodata.
 19. Na podstawie porównania technologii atramentowej HP Latex z największymi technologiami konkurencyjnymi na rynku, stan na grudzień 2013 r. oraz na podstawie analizy opublikowanych kart charakterystyki substancji/produktu i/lub na podstawie ocen wewnętrznych. Poszczególne właściwości mogą się różnić w zależności od producenta i technologii/składu atramentu.
 20. Porównanie odporności na zarysowania na podstawie testów atramentów HP Latex i reprezentatywnych atramentów rozpuszczalnikowych. Dane szacunkowe HP Image Permanence Lab dla różnych nośników. Ocena trwałości obrazu wg HP Image Permanence Lab. Trwałość ekspozycyjna przetestowana zgodnie z normą SAE J2527 z wykorzystaniem atramentów HP Latex na różnych nośnikach, w tym na nośnikach HP; eksponowane w pozycji pionowej w symulowanych nominalnych warunkach ekspozycji zewnętrznej dla wybranych typów klimatów, w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody; parametry mogą być różne dla różnych warunków środowiskowych. Trwałość ekspozycyjna nośników laminowanych uzyskana została dzięki zastosowaniu przezroczystego, błyszczącego laminatu HP. Wyniki mogą się różnić zależnie od charakterystyki nośników.
 21. Certyfikat UL ECOLOGO® dla normy UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele rygorystycznych kryteriów dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (patrz www.ul.com/EL). Certyfikat GREENGUARD GOLD dla normy UL 2818 świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ul.com/gg lub www.greenguard.org.
 22. Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze zdefiniowanych w ustawie Clean Air Act zgodnie z metodą EPA 311 (testy prowadzono w 2013 r.). Nie wykryto żadnych substancji tego typu. Nie wymaga specjalnych urządzeń wentylacyjnych (filtracji powietrza) w celu spełnienia amerykańskich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA). Specjalne urządzenia wentylacyjne mogą być montowane na życzenie klienta – szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku przygotowania miejsca instalacji. Klienci powinni zapoznać się z regionalnymi i krajowymi wymogami i przepisami. Brak zawartości niklu udowodniono na podstawie testów wykonanych dla atramentów HP Latex na potrzeby uzyskania certyfikatu UL ECOLOGO®. Certyfikat UL ECOLOGO® dla normy UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele rygorystycznych kryteriów dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (patrz www.ul.com/EL). Zgodnie z przepisami USDOT i międzynarodowymi przepisami transportowymi wodne atramenty HP Latex nie są zaliczane do cieczy łatwopalnych ani palnych. Testy metodą Pensky'ego-Martensa w zamkniętym tyglu wykazały temperaturę zapłonu przewyższającą 110oC.
 23. Niektóre nośniki mogą wydzielać charakterystyczny zapach.
 24. MSDS (Material Safety Data Sheet)- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wydana dla atramentu. SDS (Site Data Sheet) - Karta Charakterystyki.
 25. EMEA (Europe, the Middle East and Africa) – kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.
 26. AMS (Americas) – kraje obu Ameryk: Argentyna, Brazylia, Chile, Columbia, Meksyk, Peru, Kanada, Stany Zjednoczone.
 27. APJ – kraje Reginów Azji Wschodniej, Azji Południowej, Azji Południowowschodniej i Oceanii.
 28. Poziom usługi i wielkość rabatów zależne od regionu
 29. Na chwilę obecną niedostępne w krajach APJ
 30. Zestawy konserwacyjne – opcja
 31. W trybie druku indoor: 8 pasów, 6 kolorów.
 32. Szacunki HP Image Permanence Lab dokonane w oparciu o szereg nośników. Porównanie odporności na zarysowania oparte na testach atramentów HP Latex Inks z atramentami na bazie rozpuszczalnika. Trwałość wydruków zewnętrznych dla atramentów lateksowych została sprawdzona zgodnie z normą SAE J2527 na szeregu nośników, w tym na nośnikach HP. Wydruk o orientacji pionowej wystawiono na działanie wybranych zróżnicowanych parametrów klimatycznych w symulowanych nominalnych warunkach ekspozycji na zewnątrz budynku, w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody. Wydajność może różnić się w zależności od warunków otoczenia. Trwałość laminatów sprawdzono, używając folii do laminowania HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Wyniki mogą się różnić w zależności od właściwości określonych nośników.
 33. Aplikacja HP Latex Mobile jest kompatybilna z systemem Android™ w wersji 4.1.2 lub późniejszej i wymaga drukarki oraz smartfonu/tabletu podłączonego do sieci Internet
 34. Zmienia się dostępność programu HP Large Format Media dotyczącego przyjmowania zwrotów nośników HP w dużym formacie. Niektóre nośniki HP mogą być poddane recyklingowi poprzez powszechnie dostępne programy recyklingu. Programy recyklingu mogą być niedostępne w niektórych regionach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem hplfmedia.com/hp/ecosolutions
 35. Certyfikat UL GREENGUARD GOLD dla produktów UL 2818 potwierdza, że spełniają one standardy UL GREENGUARD w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych do powietrza zawartego wewnątrz budynków podczas użytkowania produktów. Więcej informacji można znaleźć na stronach ul.com/gg lub greenguard.org
 36. Według pomiarów różnice kolorów w obrębie zadania drukowania mieszczą się w następujących granicach: maksymalna różnica kolorów (95% kolorów) <= 2 dE2000. Pomiary odblaskowe na wydruku kontrolnym zawierającym 943 pola wzorcowe, zgodnie z normą CIE D50 oraz zgodnie z normą CIEDE2000 według CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5% kolorów może podlegać zmienności powyżej 2 dE2000. Podłoża podświetlane typu Backlit mierzone w trybie transmisji mogą dawać inne wyniki pomiarów.
 37. Profilowanie ICC z użyciem spektrofotometru nie wspiera niepowleczonych tekstyliów oraz podłoży typu backlit.
 38. Dla drukarki HP Latex 375 stosowanie ekonomicznych, wysoko pojemnościowych zbiorników HP 871 o objętości 3 litrów w porównaniu z drukarką HP Latex 365, w której stosowane są zbiorniki z tuszem o objętości 775 ml.
 39. Wymaga to założenia konta w HP Applications Center, podłączenia do Internetu oraz podłączonego urządzenia z obsługą Internetu. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem hpapplicationscenter.com.
 40. W oparciu o wymagania w zakresie obszaru roboczego, urządzenie HP Latex Print&Cut wymaga mniej niż 1m2 dodatkowej przestrzeni w porównaniu z rozwiązaniami do druku i cięcia opartymi na zintegrowanej technologii solwentowej dostępnymi na rynku.
 41. Można rozważyć stosowanie materiałów bez laminowania w przypadku krótkoterminowego znakowania z odpornością na zarysowania porównywalną z tuszami twardo-solwentowymi na samoprzylepnych banerach winylu i PCV. Badania odporności na zarysowania w oparciu o testy przeprowadzone na atramentach lateksowych HP III generacji w porównaniu z tuszami twardo-solwentowymi. Dane szacunkowe laboratorium HP Image Permanence Lab dla różnych nośników.
 42. W trybie druku Indoor High Quality (6 pasów, 6 kolorów, 100%).
 43. Zmienność koloru na zadrukowanym materiale ze zoptymalizowanym podłożem została zmierzona z maksymalną różnicą kolorów ≤ 1 dE2000 (95% kolorów) w trybie "Układania brytów". Przetestowano na tapecie Ahlstrom 5087 z otoczeniem druku na stabilnych nośnikach. Pomiary odblaskowe na 943 kolorowych celach pod oświetleniem standardowym CIE D50 i zgodnie ze standardem CIEDE2000 zgodnie z normą CIE Draft DS 014-6 / E: 2012. 5% kolorów może występować w innych wariantach. Podświetlane podłoża mierzone w trybie transmisji mogą dawać różne wyniki.
 44. W oparciu o międzynarodowe badania przeprowadzone przez markę HP przy użyciu trybu Indoor High Quality (6 pasów, 6 kolorów, 100%) przy prędkości 77 m2 /godz. w porównaniu z podobnymi wynikami wybranych drukarek UV poniżej kwoty 400,000 USD w marcu 2017 roku.
 45. Zdalny nadzór i diagnostyka HP wymaga zaktualizowania umowy serwisowej z firmą HP.
 46. Według pomiarów różnice kolorów w obrębie zadania drukowania mieszczą się w następujących granicach: maksymalna różnica kolorów (95% kolorów) <= 2 dE2000 w trybie “Optimize for tiling" podczas testowania na tapecie Ahlstrom 5087 z stabilnym stanem wydruku w stabilnym nośniku i drukarce nominalnej. Pomiary odblaskowe na wydruku kontrolnym zawierającym 943 pola wzorcowe, zgodnie z normą CIE D50 oraz zgodnie z normą CIEDE2000 według CIE Draft Stand ard DS 014-6/E:2012. 5% kolorów może podlegać zmienności powyżej 2 dE2000. Podłoża podś wietlane typu backlit mierzone w trybie transmisji mogą dawać inne wyniki pomiarów.
 47. Drukowanie dwustronnych podświetlonych aplikacji wymaga opcjonalnego zestawu dziennego nocnego HP Latex 3000. Dokładność rejestrowania obrazu z przodu do tyłu o grubości 2 mm lub lepszej przy użyciu certyfikowanego baneru PVC i papieru z papierem znajduje się w witrynie hp.com/go/mediasolutionslocator.
 48. W oparciu o wewnętrzne badania HP, drukarka HP Latex 3600 może w sposób niezawodny obsługiwać szczytowe zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne do 35 000 m2 na miesiąc (w trybie druku 6 pasów). Powtarzanie miesięcznej produkcji w takim zakresie nie jest zalecane i może wymagać dodatkowej konserwacji
 49. Konieczne jest założenie konta na stronie HP Application Center, posiadanie aktywnego łącza internetowego i podłączonego do sieci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hpapplicationscenter.com.
 50. Konieczne jest założenie konta na stronie HP WallArt, posiadanie aktywnego łącza internetowego i podłączonego do sieci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hpwallart.com.
 51. W przypadku drukarki HP Latex 115 jedno urządzenie może być wykorzystywane do tworzenia bardzo szerokiej gamy aplikacji zewnętrznych i wewnętrznych – dużo większego niż w przypadku tradycyjnych drukarek korzystających z tuszy na bazie wody lub technologii ekosolwentowej.
 52. W oparciu o wydajność i zalety środowiskowe w porównaniu z czołowymi (na liczbę akcji IDC na rynku w marcu 2017) urządzeniami do drukowania i cięcia opartymi na technologii rozpuszczalnikowej o podobnej cenie. Wewnętrzne testy wydajności HP przeprowadzono w lutym 2017 roku. W urządzeniach HP Latex Print and Cut Solution wykorzystywane są farby HP Latex, posiadające certyfikat UL ECOLOGO® do UL 2801, co wskazuje, że tusz spełnia szereg wieloatrybutowych, opartych na cyklu życia kryteriów związanych z ludzkim zdrowiem i kwestiami dotyczącymi środowiska (zob. ul.com/EL).
 53. Możliwe jest wykorzystanie niezalaminowanego materiału do tworzenia elementów identyfikacyjnych o krótkotrwałym zastosowaniu, których odporność na zarysowania jest porównywalna z twardymi tuszami solwentowymi na samoprzylepnym arkuszu winylowym i PCV. Oporność na zarysowania oparta na testach tuszy lateksowych trzeciej generacji i reprezentatywnych twardych tuszy rozpuszczalnikowych. Szacunki HP Image Permanence Lab dokonane na podstawie testów różnych nośników.