Odpowiedzialność społeczna biznesu

„Globalne obywatelstwo to nie tylko działanie o charakterze biznesowym, ale przede wszystkim wyraz naszych wartości, miara naszego zaangażowania w stosunku do społeczeństwa oraz środowiska. To również fundament dla wartości odpowiedzialnego przewodzenia w świecie powiązanym globalnie.”

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Oferujemy szkolenia i wsparcie dostawcom, aby pomóc im spełniać nasze wysokie standardy pracy, etyczne i dotyczące środowiska. Nasze podejście promuje pozytywne i trwałe zmiany w globalnym łańcuchu dostaw i zwiększa korzyści HP i naszych klientów.

  • HP to czołowe przedsiębiorstwo w przemyśle elektronicznym pod względem standardów pracy i ochrony środowiska w łańcuchach dostaw—dzięki współpracy, audytom dostawców i tworzeniu nowych możliwości.
  • DOSTAWCY: HP wydaje rocznie około 50 miliardów dolarów na materiały, podzespoły, produkcję i dystrybucję produktów.
  • SPOŁECZEŃSTWO: W tle naszej działalności i pracy dla globalnego obywatelstwa widzimy zawsze społeczeństwo.
  • Inwestycje socjalne: Wszędzie gdzie działamy, wspieramy lokalne społeczności, koncentrując się na edukacji, ekonomicznym rozwoju i nienaruszaniu ekologicznej równowagi.
  • Działania: HP stosuje system zarządzania środowiskiem, który pozwala oszacować i zmniejszać wpływ naszych globalnych działań na środowisko naturalne, podnieść jakość miejsca pracy i oszczędzać pieniądze.

Klimat i energia

Podstawą naszej strategii w obliczu zmian klimatu jest—wspierać klientów w zmniejszaniu zużycia energii, które wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Obserwujemy naszą branżę, procesy projektowania produktów, usług oraz rozwiązań, wyciągając wnioski, w jaki sposób można przejść do technologii zużywających mniej węgla.

  • Zmniejszamy wpływ naszych działań i łańcucha dostaw na zmianę klimatu, wprowadzając innowacyjne, energooszczędne produkty i rozwiązania.
  • Pracownicy: Polityka zatrudniania HP opiera się o wszechstronne szkolenia, zarządzanie różnorodnością, a także zapewnianie bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy, które pomaga pracownikom wykorzystywać ich potencjał.

Wielokrotne wykorzystanie i recykling produktów

Cały czas zwiększamy ilość produktów HP odzyskiwanych do wielokrotnego wykorzystania i recyklingu oraz ilość materiałów eksploatacyjnych pochodzących z recyklingu. W 52 krajach oferujemy usługi recyklingu, polegające na odbiorze zużytego sprzętu, zarówno od firm, jak i użytkowników prywatnych.

  • HP oferuje klientom efektywne opcje wielokrotnego wykorzystania i recyklingu produktów oraz współpracuje z innymi organizacjami, aby rozwijać wspólne standardy i rozwiązania.
  • Produkty: Projektujemy produkty i opakowania w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać dostępne zasoby. Oferujemy również szeroki wybór materiałów zastępczych, aby spełnić oczekiwania klientów oraz wymagania prawne.
  • HP Planet Partners – program bezkosztowego zwrotu materiałów eksploatacyjnych HP – kliknij tutaj po więcej informacji.

Ochrona danych osobowych

Potężne nowe technologie zmieniają sposób gromadzenia danych, ich administrowania, przechowywania i używania. Technologie te, przy jednoczesnym oferowaniu wielu korzyści, takich jak dostarczanie produktów i usług bardziej dopasowanych do wymagań klientów, stwarzają także zagrożenia. Wzrost liczby gromadzonych i przesyłanych danych, ważnych z punktu widzenia działalności firmy powoduje, że zabezpieczanie danych i ochrona danych osobowych staje się najważniejszym priorytetem.

Zapewnienie równości dostępu

Ułatwienia dostępu nabierają wagi ze względu na dużą liczbę osób niepełnosprawnych lub cierpiących na niedogodności wieku starczego. Nasze podejście ma na celu integrowanie ułatwień dostępu w procesach projektowania produktów i witryn internetowych. Produkty HP już teraz zawierają przyciski identyfikowane przez dotyk, porty i przełączniki umieszczane w łatwo dostępnych miejscach oraz duże regulowane wyświetlacze. Wielu naszych klientów wymaga specjalizowanych urządzeń z technologią pomocniczą AT, takich jak powiększone ekrany lub klawiatury z dużą czcionką.

Edukacja

HP przekazuje produkty i dotacje dla szkół, szkół wyższych i uniwersytetów oraz oferuje wsparcie techniczne i profesjonalny rozwój w celu rozszerzenia dostępu do edukacji na wyższym poziomie i poprawienia technik nauczania oraz zwiększenia możliwości odnoszenia sukcesu przez uczniów. Oferujemy także fachową pomoc nauczycielom i osobom decyzyjnym, mającym wpływ na stosowanie technologii przynoszących korzyści uczniom. Skupiamy się na naukach przyrodniczych i technicznych oraz wspieramy edukację w społecznościach niedoinwestowanych.

Rozwój ekonomiczny

Wierzymy, że technologia informacyjna może odgrywać decydującą rolę w przyśpieszeniu rozwoju ekonomicznego. Tworzy ona potrzebne umiejętności i pomaga osobom indywidualnym oraz firmom w dostępie do informacji i klientów, zwiększając wydajność pracy.

Przekazujemy pieniądze, produkty i poświęcamy czas, aby polepszyć zawodowe umiejętności i zwiększyć przedsiębiorczość w społecznościach niedoinwestowanych. Małe firmy odgrywają wielką rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, dlatego na nich skupiamy nasze zainteresowanie. W roku 2007 przekazaliśmy 5 milionów USD w gotówce i produktach HP na promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nienaruszanie ekologicznej równowagi

Wspieramy projekty, które są dopasowane do idei globalnego obywatelstwa, szczególnie związane ze zmianami klimatu, wielokrotnego wykorzystania i recyklingu. W ostatnim roku przekazaliśmy ponad 4 miliony USD w gotówce i produktach HP, aby wspierać projekty globalnej i lokalnej ochrony środowiska, szczególnie związane z organizacją ekologiczną World Wildlife Fund. Wprowadziliśmy także roczny projekt pilotażowy, realizowany w Afryce, w celu identyfikacji przebiegu procesów recyklingu elektronicznych odpadów w krajach rozwijających się.

„Wierzymy, że aby być odpowiedzialnymi obywatelami świata, musimy tworzyć produkty i usługi, które będą w stanie rozwiązywać problemy, zamiast je tworzyć. Dlatego w całym cyklu „życia” produktu – poczynając od użytych materiałów, sposobu jego produkcji, pakowania i wysyłki, zużycie energii, a kończąc na jego utylizacji – szukamy możliwości, aby zminimalizować jego wpływ na globalne środowisko. To podejście obejmuje nasze trzy priorytetowe cele obywatelstwa globalnego i kieruje naszą pracą w dążeniu do pozycji lidera w naszej branży, a także poza nią.”